Home>> Contact Us

Contact UsBeijing Huaxia Risheng Technology Co. Ltd.
No. 1, Wei Jia village, Xiangshan South Road, Beijing, Haidian District
Zip code: 100093
Telephone: 010-88458650
Tel: 18511086281
Tel: 18511086282
Fax: 010-88458449
E-mail:bjhxrs@bjhxrs.com.cn